Facebook Instagram

ÁSZF

 

A PANNON TURFGRASS (R) KFT

Általános Szerződési Feltételei

Jelen általános szerződési feltételek irányadóak a

Cégnév:                                              Pannon Turfgrass (R) Kft

Cégjegyzékszám:                             13-09-099050

Adószám:                                           13280439-2-13

Székhely:                                            2363 Felsőpakony, Hétsor út 5.

Telefonszám:                                     +36 29 317 987

Email cím:                                           office@turfgrass.hu

Weboldal:                                           https://www.turfgrass.hu/

és kereskedelmi partnerei között létrejövő, a Pannon Turfgrass (R) Kft által értékesített prémium minőségű gyeptégla és szervestrágya termékek (a továbbiakban „Termék/Áru”) eladására a Pannon Turfgrass (R) Kft adott kereskedelmi partnerre irányadó, egyedi kereskedelmi árlistája szerint.

- Kereskedelmi partnerek alatt kizárólag olyan viszonteladó gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások értendőek, akik nagykereskedelmi értékesítést végeznek, azaz olyan nagykereskedőket, akiknek a tevékenységi köreiben szerepel a zöldterület kezelés és/vagy kertépítés. A kereskedelmi partnereket a jelen Általános Szerződési Feltételekben, mint „Megrendelő” kerülnek hivatkozásra. A Megrendelő az emailben, illetve a Felhasználói Fiókon keresztül leadott megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket automatikusan elfogadja. A megrendelések alapját a Megrendelővel emailben közölt, egyedi kereskedelmi árlista irányadó, amelyet a Pannon Turfgrass (R) Kft a Megrendelővel esetileg közöl, és időszakosan frissít.

- Magánszemélyek részére a Pannon Turfgrass (R) Kft nem értékesít a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján gyeptégla termékeket. Gyeptrágya vásárlása magánszemélyek részére a Pannon Turfgrass (R) Kft székhelyén biztosított.

1. Megrendelés módja

1.1. A Megrendelő a Pannon Turfgrass (R) Kft termékeit kizárólag az alábbi módon rendelheti meg:
1.1.1 személyesen írásbeli megrendelőlappal a Pannon Turfgrass (R) Kft székhelyén 2363 Felsőpakony, Hétsor út 5.;
1.1.2. emailben, (Email cím: office@turfgrass.hu); vagy,
1.1.3. a Pannon Turfgrass ® Kft weboldalán található online felületen (https://client.turfgrass.hu/#/) regisztrált felhasználói fiókon (a továbbiakban „Felhasználói Fiók”) keresztül.

1.2. Az emailben leadott megrendelésekben egyértelműen rögzíteni kell az alábbiakat: Megrendelő neve, adószáma, a megrendelt termék neve, típusa és darabszáma/kiszerelése, a kívánt szállítási határidő, szállítási cím, szállító gépjármű rendszáma. Ha a Megrendelő ezeket az adatokat nem adja meg, úgy a Pannon Turfgrass (R) Kft nem köteles a megrendelést visszaigazolni.

1.3. A Pannon Turfgrass (R) Kft saját közösségi média felületein (Facebook, Instagram) illetve más egyéb üzenetekben, (Viber, Whatsup, Telegram stb.) nem fogad megrendeléseket.

1.4. A https://client.turfgrass.hu/#/ weboldalon keresztül történő megrendelés előzetes regisztrációhoz kötött. A Megrendelő előzetes regisztrációját email cím alapján a Pannon Turfgrass (R) Kft bírálja el.  A Megrendelő nevében a Felhasználói Fiókban megrendelést leadó kapcsolattartó köteles a regisztrációt követően az általa kapott ideiglenes jelszót megváltoztatni.

1.5. A regisztrált Megrendelő nevében csak az arra jogosult, vagy felhatalmazott kapcsolattartó személy járhat el. A jelszó elvesztéséből, ellopásából eredően a Pannon Turfgrass (R) Kft minden felelősséget kizár. A Pannon Turfgrass (R) Kft bármikor előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a felhasználói fiókot, illetve a regisztrációt törölni. 

2. Megrendelés visszaigazolásának folyamata, a megrendelés lemondása

2.1. A Pannon Turfgrass (R) Kft minden emailben vagy felhasználói fiókban leadott érvényes megrendelésről minden az 1.3. pontban rögzítetteknek megfelelően e-mail-es visszaigazolást küld a megrendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül. A Pannon Turfgrass (R) Kft visszaigazolásával a Megrendelő és a Pannon Turfgrass (R) Kft között áru(k) adásvételére vonatkozó szerződés jön létre.

2.2. A Pannon Turfgrass (R) Kft fenntartja a jogot, hogy bármely megrendelést indokolás nélkül visszautasítson.

2.3. Az átvétel napját megelőző napon (ha ez a nap hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt megelőző munkanapon) 12:00 óráig lehet a megrendelést módosítani vagy lemondani. A módosítást/lemondást kizárólag emailben vagy a felhasználói fiókon keresztül lehet megtenni.

2.4. Ha és amennyiben a megrendelés lemondása vagy módosítása nem történik meg a 2.1. pontban rögzített határidőben, úgy a Pannon Turfgrass (R) Kft nem köteles a határidőt követően történt módosítást/lemondást figyelembe venni, a Megrendelő köteles az előzetesen megrendelt mennyiségű árut kifizetni és elszállítani. Ha a Megrendelő az árut nem szállítja el, úgy a Pannon Turfgrass (R) Kft jogosult a megrendelt áru bruttó értékének díjat felszámolni.

3. Az áruk átvétele és kiadása

3.1. A megrendelt árukat a Megrendelő köteles a Pannon Turfgrass (R) Kft székhelyén átvenni, és annak elszállításáról saját költségén gondoskodni. A kárveszély a megrendelt áru Megrendelő részére történő átadásával (szállító járművére történő felpakolásával) száll át.

3.2. A megrendelt termék felpakolását a Pannon Turfgrass (R) Kft végzi. A megrendelt árukat raklapokokra kerülnek felhelyezésre. Minden raklap után nettó 4000,- Forint/raklap betétdíj kerül felszámításra, amely az új termék megrendelésekor beszámításra kerül. Ha a Megrendelő úgy dönt, hogy nem kíván több megrendelést leadni, akkor a sérülésmentes raklapot a Pannon Turfgrass (R) Kft visszaveszi és a betét díjat visszatéríti.

3.3. A megrendelt termékeket a felpakoláskor meg kell számolnia a Megrendelőnek. A Pannon Turfgrass Kft. székhelyéről történő távozást követően mennyiségi kifogással a Megrendelő nem jogosult élni.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt áruk elszállításáról olyan gépjárművel köteles gondoskodni, amelynek a terhelhetősége a vonatkozó közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályoknak, illetve az EKÁER (azaz az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer és a TSM rendszernek történő megfelelés előírásainak maradéktalanul megfelel. A Pannon Turfgrass (R) Kft csak a szállítógépjármű forgalmi engedélye által maximálisan megengedett súlyú áru kerülhet felpakolásra.

3.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Pannon Turfgrass (R) Kft jogosult megtagadni a megrendelt áruk kiadását, ha a Megrendelő nem biztosítja a megfelelő szállítógépjárművet a 3.4. rendelkezései szerint.

4. Fizetési feltételek

4.1. A partnerre vonatkozó, egyedi kereskedelmi árlistában feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzál és forintban értendőek. (Kivéve ott, ahol a partnerre vonatkozó, egyedi árlista ezzel ellentétes rendelkezést tartalmaz.) A megrendelt árut a Megrendelő a Pannon Turfgrass (R) Kft számlája alapján köteles megfizetni. A személyesen megrendelt áruk esetén a számla azonnal fizetendő, készpénzben, a Pannon Turfgrass (R) Kft székhelyén üzemelő pénztárban.

4.2. A megrendelt áruk végleges ára a visszaigazolásban rögzítésre kerül.

4.3. Az emailben vagy felhasználói fiókon keresztül megrendelt áruk esetén a számla a számlán rögzített fizetési határidőn belül banki átutalással – a számlán feltüntetett bankszámlaszámra - fizetendő, azzal, hogy a megrendelt áruk Megrendelő részére történő átadásának feltétele a számla pénzügyi teljesítése. A számla teljesítésének az számít, ha a számlán rögzített összeg a Pannon Turfgrass (R) Kft bankszámláján jóaaváírásra került.

4.4. A Pannon Turfgrass (R) Kft fenntartja a jogot, hogy adott esetben a megrendelt árut átadja a számla kifizetését megelőzően is. Az átadott áruk azok vételárának teljes kifizetéséig a Pannon Turfgrass (R) Kft tulajdonát képezik, a tulajdonjogot a Pannon Turfgrass (R) Kft fenntartja.

4.5. Amennyiben a számlán rögzített fizetési határidőn belül nem kerül kifizetésre a megrendelt áru, úgy a Pannon Turfgrass (R) Kft jogosult a Ptk. 6:155 § alapján késedelmi kamat felszámítására.

5. Jótállás, szavatosságvállalás, felelősségkizárás

5.1. A Pannon Turfgrass (R) Kft az átadás időpontjában szavatolja a prémium minőségű áru átadását. A vásárolt termékekre vonatkozóan jótállást – a termékek jellegéből eredően - a Pannon Turfgrass (R) Kft nem vállal.

5.2. Az áru átadását követően a megrendelt áru felpakolásától, annak szállítására, tárolására, telepítésére vonatkozó részletes tájékoztatót (a továbbiakban Kezelési Útmutató) a Pannon Turfgrass (R) Kft papír alapon átadja, illetve elektronikusan is elérhetővé teszi a www.turfgrass.hu oldalon.

5.3. Az áru átvételét követően a Megrendelő kizárólagosan felelős a készgyep minőségéért. A Pannon Turfgrass (R) Kft kizárja a felelősségét az áru Kezelési Útmutatóban rögzítettek be nem tartása miatt, így különösen, de nem kizárólagosan a termék nem megfelelő szállása, tárolása, nem megfelelő kezelése, leterítése, különböző hőhatások okán vagy az öntözés, illetve ennek hiánya esetén bekövetkező minőségromlásra.

5.4. A Megrendelő bármikor jogosult emailben, postai úton vagy telefonon panaszt tenni. A panaszt 30 napom belül kivizsgáljuk, amelynek eredményéről emailben vagy postai úton nyújtunk tájékoztatást. Panasz esetén a Megrendelőnek kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt.

5.5. A Pannon Turfgrass (R) Kft a magyar jogszabályok által a lehető legteljesebb mértékben kizárja a felelősséget a Megrendelőnek, illetve bármely más harmadik személynek a Pannon Turfgrass (R) Kft által forgalmazott termékének felhasználásával kapcsolatosan bekövetkezett bármely közvetett vagy közvetlen kárért.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Pannon Turfgrass (R) Kft nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a - a https://client.turfgrass.hu/#/ weboldal használatából, vagy üzemzavarából, - az adatok bárki által történő megváltoztatásából, - az információtovábbítási késedelemből adódó, - vírusok okozta, - szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, - vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

6.2. Az interneten keresztüli adatkommunikáció során a technika jelenlegi állása értelmében nem garantálható a teljes hibamentesség, továbbá a mindenkori folyamatos elérhetőség. E tekintetben nem vállalunk tehát felelősséget a (https://client.turfgrass.hu/#/ weboldal folyamatos és megszakításmentes rendelkezésre állásáért.

6.3. Részletes adatkezelési tájékoztatót a Pannon Turfgrass (R) Kft weboldalán elérhető.

6.4. A Pannon Turfgrass (R) Kft jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve az termék és árlistáját bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

6.5. Jelen ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményének (CISG) alkalmazását a Felek kizárják.

6.6. A Megrendelő nem jogosult a Pannon Turfgrass (R) Kft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Pannon Turfgrass (R) Kft kereskedelmi nevét, logóját, védjegyétreferenciaként használni, illetve a Pannon Turfgrass (R) Kft-re mint kereskedelmi partnerére hivatkozni.

6.7. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezések által érintett kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ÁSZF valamely kérdést nem szabályoz.

 

Kelt: 2023. 06. 12.

Pannon Turfgrass (R) Kft.